Aplikacje

logo_sensopart

DETEKCJA I OCENA JAKOŚCI OBIEKTU Wykrywanie obiektu, kontrola kompletności, liczenie i sortowanie.
DETEKCJA POŁOŻENIA Wykrywanie położenia elementu, Pick&Place, kontrola jakości.
POMIAR OBIEKTU Pomiar odległości i gabarytów obiektu, monitorowanie zwisu, kontrola nawijania, pomiar poziomu napełnienia.
Detekcja obiektu
Detekcja Pozycji
Pomiar

DETEKCJA KOLORU, KONTRASTU I NASYCENIA KOLORU Wykrywanie kolorowych obiektów i nadrukowanych znaczników, kontrola obiektów kolorowych, luminescencyjnych i świecących, np. LED.
IDENTYFIKACJA Kontrola jakości nadruku kodu Matrix, kontrola nadruku tekstu OCR, walidacja kodu DPM, identyfikacja kolorów, śledzenie produktu na kolejnych etapach procesu (automotive, produkcja żywności, farmacja).
Detekcja koloru
Identyfikacja