Nowa generacja czujników wizyjnych VISOR® firmy SensoPart: szybkie, inteligentne, wytrzymałe

ngSensoPart opracował nową generację czujników wizyjnych VISOR® – dzięki wąskiej, metalowej obudowie, ulepszonemu oświetleniu i dodatkowym funkcjom, takim jak laser punktowy i automatyczna regulacja ostrości  – sprawdzone dotąd czujniki wizyjne są teraz jeszcze łatwiejsze w obsłudze. Kompatybilność czujników nowej generacji i oprogramowania z poprzednią wersją, pozwala na ich łatwe zastosowane w istniejących już aplikacjach.

NOWE ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANE W CZUJNIKACH NOWEJ GENERACJI:

 • Zintegrowany wskaźnik laserowy (klasa lasera 1), który znacznie upraszcza wyrównanie czujnika podczas ustawiania.
 • Automatyczna regulacja ostrości to funkcjonalność, którą można kontrolować za pomocą oprogramowania, eliminując potrzebę manualnej regulacji, co ułatwia zadanie szczególnie w niewielkich przestrzeniach. Pozwala uniknąć zakłóceń procesu podczas przełączania między zadaniami o różnych pozycjach ogniskowej.
 • Całkowicie metalowa obudowa o stopniu ochrony IP67.
 • Szeroki zakres temperatury działania od 0 do 50 ° C.
 • Zwiększona rozdzielczość z 0,3 do 0,5 mpx (wersja V10) lub z 1,3 do 1,5 mpx (wersja V20).
 • Wybór wersji czujnika wg zakresu pola widzenia (szeroki, średni, wąski), który definiuje optymalne pole dla ich aplikacji. Wersja z wąskim polem widzenia umożliwia lepsza detekcję małych elementów lub kodów z większej odległości.
 • Zintegrowany system oświetlenia, stanowiący osiem wysokiej jakości diod LED.
 • Szybszy procesor, znacznie wyższa częstotliwość odświeżania – nawet do dwóch razy szybszą w zależności od wersji czujnika i detektora.
 • Usprawniona komunikacja: obecnie obsługiwane są interfejsy sFTP, SSH, EtherNet / IP i Profinet (klasa zgodności B). Nawet wyświetlanie obrazu w przeglądarce SensoWeb jest znacznie łatwiejsze.

PROSTA IMPLEMENTACJA W ISTNIEJACYCH INSTALACJACH

 Kompatybilność czujników wizyjnych nowej generacji z poprzednią wersją VISOR® jest kluczowa, aby móc je zastosować w istniejących instalacjach. Umożliwia to nie tylko wymianę jeden-do-jednego, ale także daje gwarancję, że ​​istniejące akcesoria, takie jak oświetlenie zewnętrzne, kable połączeniowe czy uchwyty montażowe, nadal mogą być stosowane. Usprawniono montaż obiektywów C-mount; teraz pierścień dystansowy i gwint obudowy stanowią integralną część czujnika.

Oprogramowanie również jest kompatybilne. Istniejące pliki zadań mogą zostać po prostu zaimportowane, a zastosowanie zmodyfikowanej optyki czujników z nowymi funkcjami, np. automatyczną regulacją ostrości, wymaga jedynie drobnych korekt ustawień w oprogramowaniu SensoConfig.

Czujniki VISOR® nowej generacji  dostępne są w wersjach: Object, Code Reader, Robotic i Allround; wszystkie modele, z wyjątkiem czytnika kodów Code Reader, dostępne są również w wersji z matrycą kolorową. Ponadto w zależności od modelu dostępne są dwie różne rozdzielczości obrazu, aby móc lepiej dopasować je do wymagań aplikacji (modele V10 o rozdzielczości 800 x 600 pikseli, modele V20 o rozdzielczości 1440 x 1080 pikseli).

ZALETY CZUJNIKÓW WIZYJNYCH VISOR® 

 • Uniwersalny interfejs dla wszystkich urządzeń VISOR®, co oznacza uniwersalne moduły PLC
 • Wersje ze zwiększoną głębią pola, automatyczną regulacją ostrości
 • PROFINET (klasa zgodności B) z szybkością aktualizacji 4 ms, obejmujący transmisję obrazu przez Ethernet
 • Łatwe w konfiguracji narzędzia do przetwarzania obrazu i filtry wstępnego przetwarzania dla rzetelnej oceny
 • Rozdzielczość obrazu można ustawiać bezpośrednio w oprogramowaniu co przyspiesza analizę
 • Standardowa konstrukcja elektryczna i mechaniczna
 • Jedno oprogramowanie VISOR® dla WSZYSTKICH wersji – minimalizuje potrzebę wielokrotnych szkoleń
VISOR® Allround
VISOR® Object
VISOR® Object Color
Detekcja i identyfikacja obiektu Pewna detekcja i kwalifikacja obiektówNiezawodna detekcja obiektów dzięki dodaniu informacji o kolorze
Zaawansowany czujnik wizyjny łączący funkcje czujnika obiektowego oraz czytnika kodów.
Podczas podawania elementu w prawidłowym ułożeniu bądź w czasie pozycjonowania, można również odczytywać kody Data Matrix. Dzięki rozdzielczości aż do 1,5 mpx nawet najmniejsze detale są niezawodnie wykrywane i oceniane.
Można stosować specjalne filtry do wstępnego przetwarzania obrazu, np. podświetlać krawędzie czy korygować zniekształcenia detali.
Czujniki kontrolujące cechy obiektu detektorami wzorca, konturu, jasności, kontrastu lub skali szarości z możliwością narzucenia maski na obszary detektorów.
Zastosowanie: detekcja obiektów, kontrola położenia elementów; rozróżnianie, sortowanie, kwalifikacja obiektów jako prawidłowych, aplikacje Pick&Place.
Pewnie i niezawodnie wykrywa nawet najdrobniejsze różnice kolorów niedostrzegane przez ludzkie oko. Potrafi wykrywać również tzw. kolory aktywne, np. pochodzące z diod LED.
Dostępne detektory: dopasowanie wzorca, detekcja konturu, suwmiarka, BLOB, jasność, szarości, detekcja kontrastu.
• Wszystkie detektory czujników
VISOR® Object (kalibracja, dopasowanie wzorca, kontur, BLOB) i VISOR® Code Reader (kody kreskowe, Data Matrix, OCR) zawarte w jednym urządzeniu
• Precyzyjne określenie pozycji X/Y, orientacji i śledzenia
• Bardzo dokładna ocena dzięki matrycy o rozdzielczości 1,5 mpx
• Doskonała detekcja koloru dzięki wersji z kolorową matrycą
• Komunikacja: Ethernet, Profinet i EtherNet/IP
• Detektory obecności i sprawdzania kompletności, ale również do prostych zadań pomiarowych
• Precyzyjne określenie pozycji X/Y, orientacji i śledzenia
• Bardzo dokładna ocena dzięki matrycy o rozdzielczości 1,5 mpx
• Kompletne funkcje logiczne dla wyjść cyfrowych
• Elastyczne definiowanie danych wyjściowych
• Korekcja zniekształceń, konwersja na milimetry dzięki prostej kalibracji
• Pewna detekcja kolorów, nawet przy niewielkich różnicach odcieni czy elementach fluorescencyjnych
• Pewna detekcja i śledzenie obiektów
• Bardzo dokładna ocena dzięki matrycy koloru 1,5 mpx
• 8 wyjść cyfrowych
VISOR® RoboticVISOR® Code Reader standardVISOR® Code Reader Advanced / Professional
Ekspert aplikacji zrobotyzowanychCzytnik kodów kreskowych, kodów Data Matrix

Czytnik kodów kreskowych, kodów Data Matrix, tekstów OCR, również kodów DPM (zaawansowane algorytmy dekodujące)
Dedykowany do różnorodnych zadań automatyzacji z łatwością może zostać zintegrowany z istniejącymi instalacjami i systemami, a dzięki różnym metodom kalibracji i elastycznym strukturom danych jest odpowiedni do różnorodnych procedur. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu zapewnia bezpośrednią wymianę danych miedzy robotem a kamerą.Czujniki wizyjne na podstawie wykonanego zdjęcia odczytują róże typy kodów (drukowane, znakowane laserowo, kropkowane) zgodnych ze standardem ECC200, niezależnie od materiałów nośnika (metal, plastik, papier, szkło). Stabilne algorytmy przetwarzania pozwalają odczytać nawet najtrudniejsze kody. Dotyczy to również kodów zakrzywionych, zniekształconych lub tych znajdujących się na powierzchniach wypukłych, odblaskowych lub przezroczystych.
Dzięki zintegrowanemu wykrywaniu obiektów (wersja Professional), czytnik kodów VISOR® jest unikalny w swoim segmencie cenowym.
• Różne typy detektorów lokalizujących do 10 000 komponentów
• Kontrola dostępnej przestrzeni
wokół chwytaka
• Dwie metody kalibracji: szybka kalibracja wzorcem lub kalibracja listą par punktów dopasowaną do pola widzenia
• Odsunięcie płaszczyzny roboczej
w osi Z
• Zintegrowane i ustandaryzowane
interfejsy (Profinet, EtherNet/IP, TCP/IP)
• Elastyczne definiowanie danych wyjściowych
• Porównanie ciągów z sygnalizacją za pomocą wyjścia cyfrowego
• Niezawodne czytanie kodów, nadrukowanych lub bezpośrednio znakowanych na obiekcie (DPM) kodów Data Matrix; możliwe jednoczesne czytanie kilku kodów i kombinacji kodów 1D/2D
• Ocena parametrów jakości zgodnie z
ISO/IEC 15415 i AIM DPM 2006
• Wersja Professional: zintegrowane wykrywanie obiektów po cechach innych niż kod za pomocą 4 detektorów (wzorzec, jasność, poziom szarości i kontrast). Opcjonalnie można włączyć śledzenie pozycji, aby wszystkie kontrolowane cechy były niezawodnie sprawdzone nawet kiedy pozycja odbiega od położenia referencyjnego produktu