Nowości w oprogramowaniu czujników wizyjnych VISOR® SENSOPART

VISOR_nowe funkcjeInnowacyjne funkcje detekcji obiektu, koloru, czytania kodów: SensoPart poddał oprogramowanie czujników wizyjnych VISOR® kompleksowej aktualizacji.

Użytkownicy czujników wizyjnych SensoPart VISOR® mogą mieć powody do zadowolenia: uaktualnienie w 2017 roku wprowadza znaczące zmiany we wszystkich wersjach czujników –    VISOR® Object, VISOR® Color, VISOR® Code Reader, VISOR® Solar oraz VISOR® Allround.

VISOR_news_02_sledzenie

Śledzenie pozycji obiektu detektorem krawędzi – możliwy obrót do 30°.

DOPASOWANE ŚLEDZENIE POZYCJI OBIEKTU CZUJNIKIEM WIZYJNYM
Obiekty inspekcji nie zawsze znajdują się w tej samej pozycji, dlatego czujniki wizyjne VISOR® oferują kilka metod śledzenia: konturowe – bardzo pewnie wykrywa obiekty, których pozycja i orientacja odbiegają od pozycji wyjściowej, zapewniając umieszczenie narzędzi kontroli w odpowiednich miejscach.

Śledzenie bazujące na krawędzi obiektu zostało wzbogacone o nową, unikalną funkcjonalność, wyróżniająca się na rynku czujników wizyjnych. Wykrywa obrócone obiekty z rotacją maksymalnie 30° bez konieczności uczenia wzorca konturu. Funkcja ta jest bardzo przydatna w szybkich aplikacjach związanych z kontrolą obiektów spadających na pas przenośnika lub w podajnikach wibracyjnych.
Ponadto nowością jest możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji śledzenia pozycji dla każdego detektora z osobna, dzięki czemu obiekty mogą być liczone bez względu na pozycję.

FUNKCJONALNE ROZBUDOWANIE CZUJNIKA OBIEKTOWEGO, KODÓW ORAZ KOLORU

VISOR_news_05_BLOB_circleFIT

Funkcja “Circle fit” w detektorze BLOB – wykrywanie odchylenia od konturu nominalnego.

VISOR_news_04_kilka_obiektow

Detekcja wielu obiektów w jednym obrazie.

Funkcjonalność czujnika VISOR® Object została wzbogacona o rozbudowany detektor konturowy oraz nowy detektor BLOB. Pierwszy z nich dzięki dodatkowej funkcji detekcji wielu obiektów, maksymalnie do 200 wykrytych w jednym obrazie, upraszcza liczenie czy też operacje typu pick&place. Detektor BLOB został wyposażony w nową funkcję “Circle fit”, wykrywającą odchylenia od konturu nominalnego, która na przykład potrafi wykryć czy banderola ochronna na plastikowych zakrętkach nie jest uszkodzona i nie odstaje poza obrys.

VISOR_news_03_Multitrigger

Funkcja „Multitrigger” – dopasowanie czasu migawki do materiału.

Pojawiły się również trzy nowe, istotne funkcje w czujniku VISOR® Code Reader. Pierwsza “Autotune” pozwala w prosty sposób skonfigurować kody o słabym kontraście lub kody trudne do przeczytania, np. zabrudzone. Poprzednia wersja wymagała ręcznego dostrajania parametrów, a teraz czujnik samodzielnie dobiera optymalne parametry detekcji – to unikalna właściwość w czujnikach tej klasy. Kolejna funkcja “Multitrigger” ułatwia czytanie kodów na materiałach fluktuujących lub obiektach przemieszczających się. VISOR® Code Reader automatycznie wykonuje do 100 zdjęć ze zmiennym czasem ekspozycji aż do momentu, gdy kod uzyska prawidłową widoczność w polu widzenia. Unikamy tym samym dodatkowych operacji w sterowniku PLC oraz przestojów maszyny spowodowanych nieczytelnymi kodami. Trzecia nowa funkcjonalność dotyczy detektora OCR i możliwości czytania obróconego tekstu bazując na śledzeniu pozycji detektorem konturu.

VISOR_news_06_Wirtualne_filtry

VISOR® Color – wirtualne filtry koloru poprawiające czytelność nadruku.

Zakres funkcji czujnika wizyjnego VISOR® Color również został poszerzony. Użytkownik może teraz definiować wirtualne filtry koloru, dzięki którym podkreśli widoczność interesujących go cech, maskując jednocześnie pozostałe, niezwiązane z detekcją. Osiągamy maksymalny kontrast w prostych i niezawodnych zadaniach inspekcji. Wirtualne filtry mogą być tworzone oddzielnie dla każdego detektora, dostarczając większą elastyczność czujnika wizyjnego niż w przypadku użycia pojedynczego filtra dokręcanego do obiektywu.

Czujnik wizyjny VISOR® Allround to połączenie funkcjonalności wszystkich wersji kamer SensoPart, tj. czujnika obiektowego, czytnika kodów oraz koloru.
Oprogramowanie w nowej wersji ułatwia sposób zarządzania wieloma kamerami SensoPart. Użytkownik może zdefiniować swoją indywidualną listę czujników wizyjnych, która zapewni jasny przegląd czujników z danego miejsca na linii produkcyjnej.

Aktualizację oprogramowania może pobrać każdy zarejestrowany użytkownik ze strony SensoPart.