Archives for Listopad 2017

VISOR® Robotic – Speak the same language as robots

SensoPart presents the VISOR® Robotic vision sensor with URCap software. Gottenheim, October 2017 – The sensor manufacturer SensoPart has added a robotics specialist to its VISOR® series of vision sensors. Thanks to a URCap software package, the new VISOR® Robotic can communicate directly with Universal Robot (UR) systems. This simplifies the configuration of automation tasks, […]

VISOR® Robotic – komunikacja w języku robota Universal Robots

SensoPart prezentuje czujnik wizyjny VISOR® z oprogramowaniem URCap software. Gottenheim, Październik 2017 – SensoPart wzbogacił serię czujników wizyjnych VISOR® o specjalistę z zakresu robotyki. Dzięki oprogramowaniu URCap czujnik wizyjny VISOR® Robotic może komunikować się bezpośrednio z systemem Universal Robot (UR). Upraszcza to konfigurację zadań związanych z automatyzacją poprzez gotowe procedury. Taki czujnik wizyjny będzie można […]

Comprehensive update package for VISOR®

Innovative functions for object detection, color detection and code reading: SensoPart is treating its VISOR® vision sensor family to a comprehensive update. Users of SensoPart’s VISOR® vision sensors have reason to smile: The 2017 update offers significant functional upgrades for all product versions – VISOR® Object, VISOR® Color, VISOR® Code Reader, VISOR® Solar and VISOR® Allround. Flexible position […]

Nowości w oprogramowaniu czujników wizyjnych VISOR® SENSOPART

Innowacyjne funkcje detekcji obiektu, koloru, czytania kodów: SensoPart poddał oprogramowanie czujników wizyjnych VISOR® kompleksowej aktualizacji. Użytkownicy czujników wizyjnych SensoPart VISOR® mogą mieć powody do zadowolenia: uaktualnienie w 2017 roku wprowadza znaczące zmiany we wszystkich wersjach czujników –    VISOR® Object, VISOR® Color, VISOR® Code Reader, VISOR® Solar oraz VISOR® Allround. DOPASOWANE ŚLEDZENIE POZYCJI OBIEKTU CZUJNIKIEM WIZYJNYM […]